Pozvánka na členskou schůzi oddílu

P o z v á n k a

na členskou schůzi oddílu rychlostní kanoistika – TJ Chemička Ústí n.L, která se uskuteční v úterý  27.3. 2018 v 17.00 hod v klubovně loděnice ve Vaňově.

Program: 1. Prezentace- zahájení a schválení programu schůze

2. Volba pracovních komisí

3. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2017 , plán roku 2018

4. Zpráva o hospodaření za rok 2017, finanční plán na rok 2018

5. Vyhlášení nejlepších závodníků oddílu

6. Informace o akcích pořádaných oddílem – brigáda, 10. DL, 56. ÚK

7. Diskuze

8 . Schválení usnesení z výroční členské schůze a závěr

Všechny členy srdečně zve předseda a výbor oddílu