TRENÉŘI

Petr Šolc –  trenér II. třída – tým A  

František Šára   –   II. třída – tým B

Martin Mádlík  –   III. třída – tým B

Mgr. Kamila Kukačková – trenér II. třída – tým B + C

Ludmila Šolcová – II. třída – tým C